Zimowy Kurs Wokalno-Sceniczny im. Bogdana Paprockiego 2024

Zimowy Kurs Wokalno-Sceniczny im. Bogdana Paprockiego 2024 jest nowatorskim projektem kompleksowych wokalnych kursów przygotowawczych. Ich celem jest wzbogacenie edukacji uczniów i absolwentów kierunków wokalnych polskich szkół muzycznych II-go stopnia  o wiedzę z zakresu śpiewu solowego, ruchu scenicznego i interpretacji aktorskiej. Wykładowcami będą uznani pedagodzy śpiewu, zajęć tanecznych i aktorskich, artyści i pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem scenicznym, artystycznym i pedagogicznym.

Termin: 19-24 lutego 2024 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach.

Uczestnikami KWS 2024 mogą być uczniowie i absolwenci kierunków wokalnych polskich szkół muzycznych.

W ramach KWS 2024 Uczestnik zagwarantowane ma:

- 165 minut indywidualnych lekcji śpiewu z Pedagogiem prowadzącym;

- 270 minut jako wolny słuchacz łącznie u wszystkich Pedagogów śpiewu;

- 30 minut jako uczestnik aktywny u pozostałych Pedagogów śpiewu;

- 360 minut zajęć z ruchu scenicznego;

- 360 minut zajęć z budowania wizerunku i świadomości scenicznej;

Lekcje śpiewu solowego prowadzić będą: dr hab. Magdalena Idzik – mezzosopran i prof. dr hab. Adam Zdunikowski – tenor.

Zajęcia z ruchu scenicznego – dr hab. Zofia Rudnicka, tancerka, choreograf i pedagog.

Zajęcia z pracy nad budowaniem wizerunku i świadomości scenicznej – dr Magdalena Smalara – aktorka, wykładowczyni UMFC w Warszawie.

Organizator zapewnia Uczestnikom noclegi w dniach 18-25 lutego br. w pokoju dwuosobowym z łazienką oraz całodzienne wyżywienie.

Opłatę wpisową w kwocie 600,00 PLN. na nr konta: mBank 98 1140 2004 0000 3702 7960 3569 należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 13 lutego 2024 r.

Komplet dokumentów należy przesłać na adres: stowarzyszenie@paprocki.org w terminie do 13 lutego 2024 r.

Liczba miejsc na KWS 2024 jest ograniczona, dlatego też Uczestnik otrzyma informację o zakwalifikowaniu do dnia 15 lutego 2024 r.