Pianiści LAD'24

dr Alicja Tarczykowska

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem w klasie fortepianu prof. Wiesławy Ronowskiej (2006). Swoje umiejętności doskonaliła pod kierunkiem prof. Katarzyny Popowej-Zydroń na Podyplomowym Studium Instrumentalistyki Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2008). Ukończyła Podyplomowe Studium Pieśni na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie (2012). Uczestniczyła w Programie Kształcenia Młodych Talentów Akademia Operowa realizowanym przez Teatr Wielki – Operę Narodową w Warszawie (2015-2019).        Od roku 2006 pracuje jako pianista i korepetytor na Wydziale Wokalno-Aktorskim oraz Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, obecnie na stanowisku adiunkta. W latach 2011-2021 była wykładowcą Wydziału Wokalno-Aktorskiego / Instytutu Wokalistyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Współpracuje ze śpiewakami podczas szeregu wydarzeń artystycznych, koncertów, nagrań, konkursów i kursów mistrzowskich. Była m.in. oficjalną pianistką konkursową  IX, X i XI edycji Międzynarodowego Konkursu Moniuszkowskiego w Teatrze Wielkim w Warszawie (2016, 2019, 2022) oraz I i II edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Bogdana Paprockiego w Operze Nova w Bydgoszczy (2019, 2021).

Uzyskała wyróżnienia dla pianisty na  Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Iuventus Canti we Vrable (Słowacja, 2014, 2019), Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Mławie (2015, 2021), Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Drezdenku (2018), Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy (2018), Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju (2019, 2023) oraz I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Bogdana Paprockiego w Bydgoszczy (2019).

Otrzymała odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017).

Posiada stopień doktora sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, nadany przez Senat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (2020).

 

dr Alicja Tarczykowska
prof. dr hab. Robert Marat

prof. dr hab. Robert Marat

Od października 2017 r. prowadzi klasę fortepianu w Akademii Muzycznej w Łodzi. Wcześniej, przez 29 lat pracował w Akademii Muzycznej w Katowicach. W 2012 r. uzyskał tytuł profesora sztuk muzycznych. Prowadził klasę fortepianu na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (2002-2007). W latach 1997-2009 współpracował z Mozarteum w Salzburgu. Prowadzi liczne kursy, konsultacje, wykłady, zasiada w jury konkursów. Jest laureatem wielu konkursów pianistycznych i kameralnych (m.in. Konkursu im. Karola Szymanowskiego w Łodzi w 1987 r.). Prowadzi aktywnie swą działalność artystyczną jako pianista solowy i kameralista. Występuje również z orkiestrami symfonicznymi. Przez lata współpracował z wieloma wybitnymi śpiewakami. Dokonał wielu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji oraz na płytach CD. Dla wytworni Selene nagrał, po raz pierwszy w historii fonografii, utwory Raula Koczalskiego i Aleksandra Michałowskiego, które ukazały sie w serii “Wielka polska tradycja chopinowska”.

Inspiracje do pracy artystycznej czerpie z bliskiego kontaktu z przyrodą, czynnie uprawia wspinaczkę wysokogórską i żeglarstwo.

Aleksander Teliga

Pianista, korepetytor, vocal coach. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2016-2021 był uczestnikiem Programu Kształcenia Młodych Talentów - Akademii Operowej Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie, gdzie doskonalił swój warsztat pod kierunkiem Eytana Pessena.

Umiejętności w zakresie pracy ze śpiewakami rozwijał podczas kursów mistrzowskich prowadzonych przez takie autorytety jak: Helmut Deutsch, Thomas Lausmann, Hedwig Fassbender, Izabella Kłosińska, Anna Marchwińska, Lech Napierała, Maciej Pikulski, Francesco Massimi, Siergiej Leiferkus, René Massis, Olga Pasiecznik, Matthias Rexroth, Tobias Truniger, Mariusz Kwiecień i Neil Shicoff. Pracował z tej miary dyrygentami co: Krzysztof Penderecki, Friedrich Haider, Patrick Fournillier, José Maria Florêncio, Benjamin Bayl, Tadeusz Kozłowski, Grzegorz Nowak, Marcin Sompoliński, Stefan Plewniak, Andrzej Knap, Michał Klauza, Łukasz Borowicz i inni.

Koncertował m. in. w Oper Frankfurt, Opéra de Marseille, Teatro Ghione w Rzymie, Teatrze Wielkim - Operze Narodowej, Warszawskiej Operze Kameralnej, Operze Śląskiej w Bytomiu, Filharmonii Zielonogórskiej, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. Występował także na scenach w Austrii, Szwajcarii, Czechach, Słowacji, Białorusi, Hiszpanii oraz Korei Płd. Współpracował z Orkiestrą Teatru Wielkiego - Opery Narodowej oraz Musicae Antiquae Collegium Varsoviense. Realizował partię b.c. na pianoforte w spektaklach „Idomeneo” oraz „Don Giovanni” W. A. Mozarta, a także w polskiej prapremierze „Il giovedi grasso” oraz „Il campanello di notte” G. Donizettiego w Warszawskiej Operze Kameralnej. W 2019 przygotował jako korepetytor solistów i coach językowy produkcję "Les Noces" I. Strawińskiego w TW-ON realizując również partię I fortepianu podczas spektakli baletowych. Jako pianista konkursowy towarzyszył śpiewakom m.in. na: Concorso Lirico Internazionale Ottavio Ziino w Rzymie (2022), X oraz XI Międzynarodowym Konkursie Moniuszkowskim w Warszawie (2019, 2022), Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu (2021, 2023), I Międzynarodowym Konkursie Operowym im. F. Mireckiego w Przemyślu (2023) oraz II Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. B. Paprockiego w Bydgoszczy, gdzie otrzymał Nagrodę Specjalną dla wyróżniającego się pianisty (2021). W charakterze pianisty korepetytora solistów brał udział w przygotowaniu ponad 30 produkcji operowych w tym światowe prapremiery "Tanga" M. Dobrzyńskiego w WOK (2017) oraz "Ślepego toru" K. Meyera w TW-ON (2023). Współpracował z Warszawską Operą Kameralną, Operą Śląską w Bytomiu, Operą Bałtycką w Gdańsku oraz Teatrem Wielkim w Poznaniu. Od 2021 roku jest zawodowo związany z Teatrem Wielkim - Operą Narodową w Warszawie.

fot. Karpati&Zarewicz.

Aleksander Teliga
Radosław Zaworski

Radosław Zaworski

Pianista urodzony w Szczecinie. Absolwent Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. Ewy Pobłockiej oraz ad. dr Bartłomieja Weznera. Obecnie pracuje jako pianista-korepetytor w Operze Nova w Bydgoszczy oraz macierzystej Uczelni na Wydziale Wokalno - Aktorskim w klasie ad. dr hab. Kamili Kułakowskiej. Ukończył Program Kształcenia Młodych Talentów – Akademii Operowej (realizowanej przez Teatr Wielki – Operę Narodową w Warszawie) pod okiem: Eytana Pessena, Matthiasa Rexrotha, Izabeli Kłosińskiej oraz Olgi Pasiecznik. Uczestnik wielu warsztatów pianistycznych (prowadzonych przez takich profesorów, jak: Jerzy Godziszewski, Mikhail Voskresensky) oraz wokalnych (prowadzonych m. in. przez: Helmuta Deutscha, Hedwig Fassbender, Brendę Hurley). Pianista uczestniczący w wielu kursach mistrzowskich, koncertach, konkursach wokalnych organizowanych w Polsce i za granicą. W 2020 roku miał przyjemność pracować przy produkcji Minion A. Thomasa w Bayerische Staatsoper w Monachium.

Laureat nagrody dla pianisty podczas konkursów wokalnych:

XVIII Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki wokalnej im. Ady Sari - Dyplom dla wyróżniającego się pianisty,

I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Bogdana Paprockiego - Nagroda uznania za muzyczne partnerowanie uczestnikom konkursu,

X Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki - Nagroda dla wyróżniającego się pianisty.