Jury III etapu Konkursu

Violetta Bielecka - Dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku

Violetta Bielecka - Dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku
Maciej Figas - Dyrektor Opery Nova w Bydgoszczy

Maciej Figas - Dyrektor Opery Nova w Bydgoszczy

Łukasz Goik - Dyrektor Opery Śląskiej w Bytomiu

Łukasz Goik - Dyrektor Opery Śląskiej w Bytomiu
Tomasz Janczak - Dyrektor Opery Wrocławskiej

Tomasz Janczak - Dyrektor Opery Wrocławskiej

Magdalena Kaczorowska – Zastępca Dyrektora Polskiej Opery Królewskiej

Magdalena Kaczorowska – Zastępca Dyrektora Polskiej Opery Królewskiej
Jacek Kaspszyk - Dyrektor Muzyczny Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

Jacek Kaspszyk - Dyrektor Muzyczny Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

Izabela Kłosińska - Casting Director Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie

Izabela Kłosińska - Casting Director Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie
Piotr Kusiewicz - Casting Manager Opery Bałtyckiej w Gdańsku

Piotr Kusiewicz - Casting Manager Opery Bałtyckiej w Gdańsku

Kamila Lendzion - Dyrektor Opery Lubelskiej

Kamila Lendzion - Dyrektor Opery Lubelskiej
Marcin Nałęcz-Niesiołowski - Dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi

Marcin Nałęcz-Niesiołowski - Dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi

Piotr Sułkowski - Dyrektor Opery Krakowskiej

Piotr Sułkowski - Dyrektor Opery Krakowskiej
Kuba Wnuk - Dyrygent Warszawskiej Opery Kameralnej

Kuba Wnuk - Dyrygent Warszawskiej Opery Kameralnej

Jerzy Wołosiuk - Dyrektor Artystyczny Opery na Zamku w Szczecinie

Jerzy Wołosiuk - Dyrektor Artystyczny Opery na Zamku w Szczecinie