Pianiści akompaniatorzy Konkursu

Alicja Tarczykowska

 

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem w klasie fortepianu prof. Wiesławy Ronowskiej (2006). Swoje umiejętności doskonaliła pod kierunkiem prof. Katarzyny Popowej-Zydroń na Podyplomowym Studium Instrumentalistyki Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2008). Jako stypendystka programu Socrates Erasmus kształciła się również w Istituto Musicale Achille Peri w Reggio Emilia we Włoszech (2005). Ukończyła Podyplomowe Studium Pieśni na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie (2012). Uczestniczyła w Programie Kształcenia Młodych Talentów Akademia Operowa realizowanym przez Teatr Wielki – Operę Narodową w Warszawie (2015-2019). 

​Od roku 2006 pracuje jako pianista i korepetytor na Wydziale Wokalno-Aktorskim oraz Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, obecnie na stanowisku adiunkta. W latach 2011-2021 była również wykładowcą Wydziału Wokalno-Aktorskiego /Instytutu Wokalistyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

​Prowadzi ożywioną działalność koncertową jako kameralistka. Posiada bogaty repertuar, zawierający utwory literatury wokalnej i skrzypcowej, a także altówkowej, wiolonczelowej i inne. 

​Współpracuje ze śpiewakami podczas szeregu wydarzeń artystycznych, koncertów, nagrań, konkursów i kursów mistrzowskich. Towarzyszyła śpiewakom –  uczestnikom IX i X edycji Międzynarodowego Konkursu Moniuszkowskiego w Teatrze Wielkim w Warszawie (2016, 2019) w roli oficjalnego pianisty konkursowego. 

​Uzyskała wyróżnienia dla pianisty na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Iuventus Canti we Vrable (Słowacja, 2014, 2019), Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Mławie (2015, 2021), Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Drezdenku (2018), Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy (2018), Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju (2019) oraz I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Bogdana Paprockiego w Bydgoszczy (2019).

​Otrzymała odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017).

​W listopadzie 2020 roku uzyskała stopień doktora sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne.

więcej

Michał Kuzimski

 

Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. Tatiany Shebanovej i prof. Jarosława Drzewieckiego, następnie studia podyplomowe w zakresie kameralistyki fortepianowej w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Jest laureatem Konkursu na Stypendia Artystyczne Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie w 1994 r. oraz II nagrody w Ogólnopolskim Konkursie im. F. Liszta we Wrocławiu w 1997 r. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. Uczestniczył w kursach pianistycznych doskonaląc umiejętności pod kierunkiem prof. Tatiany Shebanovej, prof. Włodzimierza Obidowicza, prof. Aleksieja Orłowieckiego, prof. Jerzego Sulikowskiego, prof. Jerzego Godziszewskiego. Koncertował w wielu miastach Polski oraz poza granicami (Włochy, Rosja, Niemcy, Austria, Słowacja, Węgry). Jako akompaniator uzyskał wiele nagród i wyróżnień w konkursach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W swoim dorobku ma również kilka nagrań płytowych. Obecnie pracuje jako pianista-korepetytor na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

więcej

prof. Robert Marat

 

Od października 2017 r. prowadzi klasę fortepianu w Akademii Muzycznej w Łodzi. Wcześniej, przez 29 lat pracował w Akademii Muzycznej w Katowicach. W 2012 r. uzyskał tytuł profesora sztuk muzycznych. Prowadził klasę fortepianu na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (2002-2007). W latach 1997-2009 współpracował z Mozarteum w Salzburgu. Prowadzi liczne kursy, konsultacje, wykłady, zasiada w jury konkursów. Jest laureatem wielu konkursów pianistycznych i kameralnych (m.in. Konkursu im. Karola Szymanowskiego w Łodzi w 1987 r.). Prowadzi aktywnie swą działalność artystyczną jako pianista solowy i kameralista. Występuje również z orkiestrami symfonicznymi. Przez lata współpracował z wieloma wybitnymi śpiewakami. Dokonał wielu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji oraz na płytach CD. Dla wytworni Selene nagrał, po raz pierwszy w historii fonografii, utwory Raula Koczalskiego i Aleksandra Michałowskiego, które ukazały sie w serii “Wielka polska tradycja chopinowska”.

Inspiracje do pracy artystycznej czerpie z bliskiego kontaktu z przyrodą, czynnie uprawia wspinaczkę wysokogórską i żeglarstwo.

więcej

Aleksander Teliga

 

Pianista, korepetytor, vocal coach. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w klasie fortepianu prof. Marii Warchoł-Sobiesiak i dr Wojciecha Waleczka oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie śpiewu solowego dr Aleksandra Teligi. W latach 2016-2021 był uczestnikiem Programu Kształcenia Młodych Talentów - Akademii Operowej Teatru Wielkiego - Opery Narodowej gdzie kształcił się pod kierunkiem Eytana Pessena. Swoje umiejętności w zakresie pracy ze śpiewakami doskonalił podczas kursów mistrzowskich prowadzonych przez takie autorytety jak: Helmut Deutsch, Hedwig Fassbender, Izabella Kłosińska, Thomas Lausmann, Lech Napierała, Maciej Pikulski, Francesco Massimi, Siergiej Leiferkus, Anna Marchwińska, René Massis, Olga Pasiecznik, Matthias Rexroth, Tobias Truniger, Mariusz Kwiecień i Neil Shicoff. Współpracował z tej miary dyrygentami co: Patrick Fournillier, Friedrich Haider, José Maria Florêncio, Tadeusz Kozłowski, Grzegorz Nowak, Marcin Sompoliński, Andrzej Knap, Michał Klauza i Krzysztof Penderecki. Występował m.in. w Oper Frankfurt, Opéra de Marseille, Teatrze Państwowym w Koszycach (Słowacja), Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, Warszawskiej Operze Kameralnej, Operze Śląskiej w Bytomiu, Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. Koncertował także w Austrii, Szwajcarii, Czechach, Białorusi, Hiszpanii oraz Korei Płd. W charakterze pianisty-korepetytora współpracował z Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie, Operą Śląską w Bytomiu, Operą Bałtycką w Gdańsku oraz Teatrem Wielkim w Poznaniu. Od sezonu 2017/18 zawodowo związany z Warszawską Operą Kameralną.

 

fot. Karpati&Zarewicz.

więcej

Radosław Zaworski

 

Pianista urodzony w Szczecinie. Absolwent Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. Ewy Pobłockiej oraz ad. dr Bartłomieja Weznera.

Obecnie pracuje jako pianista-korepetytor w Operze Nova w Bydgoszczy oraz macierzystej Uczelni na Wydziale Wokalno - Aktorskim w klasie ad. dr hab. Kamili Kułakowskiej.

Ukończył Program Kształcenia Młodych Talentów – Akademii Operowej (realizowanej przez Teatr Wielki – Operę Narodową w Warszawie); pod okiem: Eytana Pessena, Matthiasa Rexrotha, Izabeli Kłosińskiej oraz Olgi Pasiecznik.

Uczestnik wielu warsztatów pianistycznych (prowadzonych przez takich profesorów, jak: Jerzy Godziszewski, Mikhail Voskresensky) oraz wokalnych (prowadzonych m. in. przez: Helmuta Deutscha, Hedwig Fassbender, Brendę Hurley).

Pianista wielu kursów i konkursów wokalnych organizowanych w Polsce. W 2020 roku miał przyjemność pracować przy produkcji Minion A. Thomasa w Bayerische Staatsoper w Monachium.

Laureat nagrody dla pianisty podczas konkursów wokalnych:

X Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki - Nagroda dla wyróżniającego się pianisty,

XVIII Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki wokalnej im. Ady Sari - Dyplom dla wyróżniającego się pianisty,

I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Bogdana Paprockiego - Nagroda uznania za muzyczne partnerowanie uczestnikom konkursu.

więcej