Ochrona danych osobowych

Korzystając ze strony internetowej www.opera-slaska.pl są Państwo jej użytkownikami.

 

Spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1) Administratorem Danych Osobowych jest Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (85-056), ul. Słowackiego 7, reprezentowana przez rektora Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (adres e-mail: rektor@amuz.bydgoszcz.pl). 

2) W uczelni powołany jest Inspektor Ochrony Danych – (adres e-mail: iod@amuz.bydgoszcz.pl)

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy poprzez stronę internetową na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a. RODO.

4) Państwa dane przetwarzane będą na czas trwania działalności podstawowej Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy poweźmie lub uzna Pani/Pan, że przetwarzanie powierzonych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) Korzystanie ze strony internetowej www.paprocki.org jest  czynnością dobrowolną.