Organizatorzy Konkursu

PATRONAT

 

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS WOKALNY IM. BOGDANA PAPROCKIEGO ZOSTAŁ OBJĘTY PATRONATEM MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU WICEPREMIERA PROF. DR HAB. PIOTRA GLIŃSKIEGO

fot. PAP/Albert Zawada

PATRONAT

                                                                                                                                                                 MECENAT

 

                                                                                                      

           

                                                                                                                                                       PATRONAT MEDIALNY

                                                                               

                                                                                                               

Rektor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska

Rektor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska

Szanowni Państwo, Drodzy Miłośnicy Muzyki Wokalnej!

W 2021 roku, w czasie nadal trwającej pandemii szczególnie ważna jest kontynuacja działalności artystycznej. Budzi to wiele emocji i nadziei powrotu do pełnego doświadczania wysokich wymiarów sztuki. Dlatego bardzo cieszy fakt organizacji II Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Bogdana Paprockiego w Bydgoszczy. Konkurs ten jest ważnym wydarzeniem kulturalnym na mapie Polski, a nosi imię jednego z największych polskich śpiewaków, wspaniałego autorytetu dla wielu pokoleń wokalistów. Prezentacje konkursowe odbywać się będą w gościnnych progach Opera Nova w Bydgoszczy.  Oceniać je będzie znakomite Jury, a również w ostatnim etapie Dyrektorzy Teatrów Operowych. Spośród Uczestników Konkursu zostaną wyłonieni Laureaci, którzy będą kreowali współczesną polską wokalistykę. Popularyzacja spuścizny polskiej szkoły wokalnej urzeczywistnia się w działalności Stowarzyszenia im. Bogdana Paprockiego. Dziękuję serdecznie Prezesowi, Panu Profesorowi Adamowi Zdunikowskiemu i Jego Współpracownikom za ogromny wkład pracy w przygotowanie tego wyjątkowego wydarzenia, na które wspólnie zapraszamy do Bydgoszczy.

Życzę wszystkim Uczestnikom II Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Bogdana Paprockiego sukcesów artystycznych, a Gościom niezapomnianych przeżyć.

Do zobaczenia w Bydgoszczy!

Prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska

Rektor Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Dyrektor Opery Nova w Bydgoszczy, Maciej Figas

Szanowni Miłośnicy operowego śpiewu i sztuki wokalnej,

Mam wielką satysfakcję, że Opera Nova w Bydgoszczy w 2021 roku – sześćdziesiątym piątym sezonie swojej działalności, po raz drugi stanie się gospodarzem Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Bogdana Paprockiego - jednego z największych śpiewaków w dziejach polskiej wokalistyki, urodzonego niedaleko Bydgoszczy wybitnego tenora i autorytetu wokalnego wielu pokoleń artystów.

Pierwsza edycja Konkursu, zorganizowana dwa lata temu we współpracy ze Stowarzyszeniem im. Bogdana Paprockiego w Warszawie i Akademią Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska muzycznego. Do udziału w nim zgłosiło się ponad 70 młodych polskich wokalistów, a do Jury zaproszeni zostali najwybitniejsi polscy śpiewacy obecnej ery, artyści cenieni na arenie międzynarodowej, występujący na najbardziej prestiżowych scenach operowych świata. Laureaci Konkursu otrzymali nie tylko nagrody pieniężne, ale - co bardzo istotne dla adeptów sztuki wokalnej – również nagrody w postaci możliwości udziału w profesjonalnych przedstawieniach operowych na scenach polskich teatrów muzycznych. Jako dyrektorowi bydgoskiej sceny operowej, fakt ten sprawia dodatkową satysfakcję, gdyż od zarania swych dziejów Opera Nova uznawana była za wyjątkowe miejsce, w którym bez przeszkód można rozwijać wokalny talent i zdobywać doświadczenia artystyczne.

Współorganizując kolejną edycję Konkursu wierzę, iż przedsięwzięcie to przyczyni się nie tylko do upamiętnienia postaci oraz wyjątkowego dorobku artystycznego jego Patrona, ale pomoże także w wykreowaniu nowych gwiazd na firmamencie współczesnej polskiej wokalistyki. Mam także nadzieję, że w tym trudnym dla artystycznego świata okresie ciągłych zmagań z pandemicznymi ograniczeniami, szlachetna konkursowa rywalizacja naszych młodych wokalistów w najpiękniej położonym operowym gmachu w Polsce, stanie się przyczynkiem do normalizacji życia teatralnego i rozkwitu sztuki operowej w naszym kraju. 

Wszystkim Uczestnikom II Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Bogdana Paprockiego – młodym Śpiewakom z nadzieją stającym w konkursowe szranki, zacnemu Gremium Jurorów oraz zawsze życzliwej artystom Publiczności otwieram szeroko podwoje gościnnej Opery Nova w Bydgoszczy, życząc odwagi
i artystycznych sukcesów!

 

Maciej Figas

Dyrektor Opery Nova w Bydgoszczy

Dyrektor Opery Nova w Bydgoszczy, Maciej Figas
Dyrektor Konkursu, prof. dr hab. Adam Zdunikowski

Dyrektor Konkursu, prof. dr hab. Adam Zdunikowski

Szanowni Państwo, drodzy Uczestnicy Konkursu!

Dzięki wielkiej życzliwości i wsparciu Pani Elżbiety Wtorkowskiej, Rektor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego i Pana Macieja Figasa, Dyrektora Opery Nova, w listopadzie br. Bydgoszcz będzie gospodarzem II Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Bogdana Paprockiego. Tak jak przed dwoma laty, wciąż wierzę, że stanie się on jednym z ważniejszych wydarzeń kulturalnych na mapie Polski.

Jestem niezmiernie szczęśliwy, że prośba umierającej córki patrona naszego Konkursu, aby pamięć o jej ojcu przetrwała, powoli zaczyna się spełniać…

To jak udanym wydarzeniem będzie II Konkurs zależy od nas wszystkich, zarówno organizatorów, uczestników jak i obserwatorów - publiczności. Dlatego do Jury Konkursu pozyskaliśmy największe autorytety polskiej wokalistyki, artystów, którzy swój kunszt potwierdzili na największych scenach operowych świata. Ponadto, zaproszenie do obrad Jury, w III-cim etapie, przyjęli również wszyscy dyrektorzy teatrów operowych w Polsce. Mam nadzieję, że uda się im wyłonić spośród uczestników II Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Bogdana Paprockiego laureatów godnych Patrona.

Serdecznie zapraszam!
prof. dr hab. Adam Zdunikowski, Prezes Stowarzyszenia im. Bogdana Paprockiego