Aktualności

Panie, Panowie, oto oficjalne wyniki I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Bogdana Paprockiego

17 listopada 2019, Niedziela

Bydgoszcz, 16.11.2019

 

Protokół z posiedzenia Jury

z III etapu I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Bogdana Paprockiego - FINAŁ

16 listopada 2019 r.

 

 

Stefania Toczyska  - przewodnicząca

Ewa Podleś        

Mariusz Kwiecień

Andrzej Dobber

Sylwester Kostecki – sekretarz

oraz

Jury Specjalne III etapu Konkursu w składzie:

1.Marta Boberska - Polska Opera Królewska

2. Ewa Iżykowska - Opera Podlaska

3. Gabriel Chmura - Teatr Wielki w Poznaniu

4. Maciej Figas - Opera Nova

5. Krzysztof Marciniak - Teatr Wielki w Łodzi

6. Bogusław Nowak - Opera Krakowska

7. Marcin Sompoliński - Warszawska Opera Kameralna

8. Jerzy Wołosiuk - Opera na Zamku

9. Adam Zdunikowski - Opera Wrocławska

po zebraniu przez sekretarza Jury kart ocen, obliczeniu punktów i zatwierdzeniu ich, Połączony Jury postanowiło przyznać następujące nagrody regulaminowe:

 

 

W kategorii głosów żeńskich:

 • I Nagrody – nie przyznano

 

 • II Nagrodę w wysokości 12 000 PLN otrzymuje

pani Bożena Bujnicka

 

 • III Nagrodę w wysokości 9 000 PLN otrzymuje

pani Joanna Kędzior

 

W kategorii głosów męskich:

 

 • Dwie I Nagrody ex equo w wysokości 15 000 PLN każda otrzymują:

pan  Łukasz Załęski i pan Szymon Mechliński

 • II Nagrodę w wysokości 12 000 PLN otrzymuje

pan Sławomir Kowalewski

 

 • III Nagrody - nie przyznano

 

 

 • Trzy równorzędne wyróżnienia w wysokości 3000 PLN każde otrzymują:

pan Nazarii Kachala

pani Sonia Warzyńska-Dettlaff

pan Paweł Trojak

 

 

Nagrody specjalne:

 

 • Wyróżnienie za najlepsze wykonanie arii Stanisława Moniuszki w wysokości 4 000 PLN otrzymuje pan Łukasz Załęski

 

 • Pan Juliusz Multarzyński – Prezes Stowarzyszenia im. Marceliny Sembrich-Kochańskiej przyznaje nagrodę specjalną dla najlepszego sopranu koloraturowego Konkursu w wysokości 2000 PLN

pani Joannie Kędzior

 

 • Pan Adam Zdunikowski - Dyrektor Konkursu i Prezes Stowarzyszenia im. Bogdana Paprockiego przyznaje nagrodę specjalną dla najlepszego tenora Konkursu w wysokości 5.000 złotych

panu Łukaszowi Załęskiemu

 

 • Pan Emil Wesołowski -  reprezentujący Stowarzyszenie im. Bogdana Paprockiego przyznaje nagrodę specjalną dla indywidualności Konkursu w wysokości 2000 PLN

panu Szymonowi Mechlińskiemu

 

 • Pan Profesor Jerzy Marchwiński przyznaje dwie Nagrody Uznania za muzyczne partnerowanie uczestnikom Konkursu dla pianistów –

pani Alicji Tarczykowskiej

pana Radosława Zaworskiego w kwocie 2000 PLN każda

 

 

Nagrody Dyrektorów Teatrów – udział w przedstawieniu operowym

 

 • Nagroda Dyrektora Opery Nova w Bydgoszczy Pana Macieja Figasa dla pani Soni Warzyńskiej-Dettlaff

 

 • Nagroda Dyrektora Teatru Wielkiego im Stanisława Moniuszki w Poznaniu Pana Gabriela Chmury dla pana Łukasza Załęskiego

 

 • Nagroda Dyrektora Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie Pana Andrzeja Klimczaka dla pani Soni Warzyńskiej-Dettlaff

 

 

 • Nagroda Dyrektora Warszawskiej Opery Kameralnej Pani Alicji Węgorzewskiej dla pana – Łukasza Załęskiego

 

 • Nagroda Dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi Pana Krzysztofa Marciniaka dla pana Łukasza Załęskiego

 

 • Nagroda Dyrektora opery Śląskiej w Bytomiu Pana Łukasza Goika dla pana Łukasza Załęskiego

 

 • Nagroda Dyrektora Opery na Zamku w Szczecinie Pana Jerzego Wołosiuka  dla pani Joanny Kędzior oraz pana Nazarii Kachala

 

 • Nagroda Dyrektora Opery Krakowskiej Pana Bogusława Nowaka dla pani Bożeny Bujnickiej

 

 • Nagroda Dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku Pani Ewy Iżykowskiej dla pana Sławomira Kowalewskiego

 

 • Nagroda Dyrektora Opery Bałtyckiej w Gdańsku Pana José Maria Florêncio dla pana Szymona Mechlińskiego, pana Łukasza Załęskiego, pana Sławomira Kowalewskiego dodatkowo trzy nagrody specjalne dla pani Roksany Wardengi, pani Bożeny Bujnickiej oraz pana Michała Janickiego – opracowanie partii operowej

 

 • Nagroda Dyrektora Opery Wrocławskiej Pana Adama Banaszaka dla pana Sławomira Kowalewskiego

 

 • Dwie nagrody równorzędne od Prezesa Stowarzyszenia Ludwiga van Beethovena Pani Elżbiety Pendereckiej dla pani Bożeny Bujnickiej oraz pana Łukasza Załęskiego

 

 • Nagroda Dyrektora Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy Pana Tadeusza Pszonki – dla pana Sławomira Kowalewskiego, pani Soni Warzyńskiej-Dettlaff, pana Łukasza Załęskiego oraz pani Elwiry Janasik

 


wróć do listy