Pianiści LAD'23

dr Alicja Tarczykowska

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem w klasie fortepianu prof. Wiesławy Ronowskiej (2006). Swoje umiejętności doskonaliła pod kierunkiem prof. Katarzyny Popowej-Zydroń na Podyplomowym Studium Instrumentalistyki Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2008). Ukończyła Podyplomowe Studium Pieśni na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie (2012). Uczestniczyła w Programie Kształcenia Młodych Talentów Akademia Operowa realizowanym przez Teatr Wielki – Operę Narodową w Warszawie (2015-2019).        Od roku 2006 pracuje jako pianista i korepetytor na Wydziale Wokalno-Aktorskim oraz Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, obecnie na stanowisku adiunkta. W latach 2011-2021 była wykładowcą Wydziału Wokalno-Aktorskiego / Instytutu Wokalistyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Współpracuje ze śpiewakami podczas szeregu wydarzeń artystycznych, koncertów, nagrań, konkursów i kursów mistrzowskich. Była m.in. oficjalną pianistką konkursową  IX, X i XI edycji Międzynarodowego Konkursu Moniuszkowskiego w Teatrze Wielkim w Warszawie (2016, 2019, 2022) oraz I i II edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Bogdana Paprockiego w Operze Nova w Bydgoszczy (2019, 2021).

Uzyskała wyróżnienia dla pianisty na  Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Iuventus Canti we Vrable (Słowacja, 2014, 2019), Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Mławie (2015, 2021), Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Drezdenku (2018), Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy (2018), Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju (2019, 2023) oraz I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Bogdana Paprockiego w Bydgoszczy (2019).

Otrzymała odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017).

Posiada stopień doktora sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, nadany przez Senat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (2020).

 

dr Alicja Tarczykowska
Joanna Marta Steczek

Joanna Marta Steczek

Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu prof Marii Kubień-Uszok i w klasie kameralistyki prof. Marii Szwajger-Kułakowskiej i Marka Mosia.
Od 2000 roku jest wykładowcą macierzystej uczelni.
Współpracuje jako kameralistyka i korepetytor operowy z wybitnymi śpiewakami: z Teresą Żylis-Gara, Salvatore Fisichiella, Małgorzatą Walewską, Olgą Pasiecznik, Heleną Łazarską, Mariuszem Kwietniem, Tadeuszem Szlenkierem, Tomaszem Kukiem, Iwoną Sochą, Stanisławem Kuflyukiem.
Od 2005 roku współpracuje z Zespołem Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, z którym ma w dorobku wiele prawykonań polskiej i światowej muzyki współczesnej.
Współpracuje z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, Filharmonią Śląską, Filharmonią Podlaską, Filharmonią Krakowską, Filharmonią Łódzką, a także z większością teatrów operowych w Polsce, m.in Operą Śląską, Operą Krakowską, Teatrem Wielkim w Poznaniu, Operą Nova w Bydgoszczy, Operą Wrocławską, Operą Podlaską, Operą Kameralną w Warszawie, a także z Opera di Lucca i Operą w Linz.
Prowadzi czynną działalność na kursach mistrzowskich i wielu konkursach wokalnych, m.in
Międzynarodowy Konkurs Wokalny im St. Moniuszki w Warszawie
Międzynarodowy Konkurs Wokalny im.  Ady Sari w Nowym Sączu
Międzynarodowy Konkurs Operowy w Bilbao (Hiszpania)
Międzynarodowy Konkurs Operowy w Karlowych Warach (Czechy)
Międzynarodowy Konkurs Wokalny im Marii Montserrat Caballe w Barcelonie (Hiszpania).

Oprócz działalności pedagogicznej i jako korepetytor-prowadzi ożywione życie koncertowe w kraju i za granicą.

 

prof. dr hab. Robert Marat

Od października 2017 r. prowadzi klasę fortepianu w Akademii Muzycznej w Łodzi. Wcześniej, przez 29 lat pracował w Akademii Muzycznej w Katowicach. W 2012 r. uzyskał tytuł profesora sztuk muzycznych. Prowadził klasę fortepianu na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (2002-2007). W latach 1997-2009 współpracował z Mozarteum w Salzburgu. Prowadzi liczne kursy, konsultacje, wykłady, zasiada w jury konkursów. Jest laureatem wielu konkursów pianistycznych i kameralnych (m.in. Konkursu im. Karola Szymanowskiego w Łodzi w 1987 r.). Prowadzi aktywnie swą działalność artystyczną jako pianista solowy i kameralista. Występuje również z orkiestrami symfonicznymi. Przez lata współpracował z wieloma wybitnymi śpiewakami. Dokonał wielu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji oraz na płytach CD. Dla wytworni Selene nagrał, po raz pierwszy w historii fonografii, utwory Raula Koczalskiego i Aleksandra Michałowskiego, które ukazały sie w serii “Wielka polska tradycja chopinowska”.

Inspiracje do pracy artystycznej czerpie z bliskiego kontaktu z przyrodą, czynnie uprawia wspinaczkę wysokogórską i żeglarstwo.

prof. dr hab. Robert Marat
Radosław Zaworski

Radosław Zaworski

Pianista urodzony w Szczecinie. Absolwent Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. Ewy Pobłockiej oraz ad. dr Bartłomieja Weznera. Obecnie pracuje jako pianista-korepetytor w Operze Nova w Bydgoszczy oraz macierzystej Uczelni na Wydziale Wokalno - Aktorskim w klasie ad. dr hab. Kamili Kułakowskiej. Ukończył Program Kształcenia Młodych Talentów – Akademii Operowej (realizowanej przez Teatr Wielki – Operę Narodową w Warszawie) pod okiem: Eytana Pessena, Matthiasa Rexrotha, Izabeli Kłosińskiej oraz Olgi Pasiecznik. Uczestnik wielu warsztatów pianistycznych (prowadzonych przez takich profesorów, jak: Jerzy Godziszewski, Mikhail Voskresensky) oraz wokalnych (prowadzonych m. in. przez: Helmuta Deutscha, Hedwig Fassbender, Brendę Hurley). Pianista uczestniczący w wielu kursach mistrzowskich, koncertach, konkursach wokalnych organizowanych w Polsce i za granicą. W 2020 roku miał przyjemność pracować przy produkcji Minion A. Thomasa w Bayerische Staatsoper w Monachium.

Laureat nagrody dla pianisty podczas konkursów wokalnych:

XVIII Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki wokalnej im. Ady Sari - Dyplom dla wyróżniającego się pianisty,

I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Bogdana Paprockiego - Nagroda uznania za muzyczne partnerowanie uczestnikom konkursu,

X Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki - Nagroda dla wyróżniającego się pianisty.