Pianiści akompaniatorzy Konkursu

Alicja Tarczykowska

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem w klasie fortepianu prof. Wiesławy Ronowskiej (2006). Swoje umiejętności doskonaliła pod kierunkiem prof. Katarzyny Popowej-Zydroń na Podyplomowym Studium Instrumentalistyki Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2008). Ukończyła Podyplomowe Studium Pieśni na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie (2012). Uczestniczyła w Programie Kształcenia Młodych Talentów Akademia Operowa realizowanym przez Teatr Wielki – Operę Narodową w Warszawie (2015-2019).        Od roku 2006 pracuje jako pianista i korepetytor na Wydziale Wokalno-Aktorskim oraz Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, obecnie na stanowisku adiunkta. W latach 2011-2021 była wykładowcą Wydziału Wokalno-Aktorskiego / Instytutu Wokalistyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Współpracuje ze śpiewakami podczas szeregu wydarzeń artystycznych, koncertów, nagrań, konkursów i kursów mistrzowskich. Była m.in. oficjalną pianistką konkursową  IX, X i XI edycji Międzynarodowego Konkursu Moniuszkowskiego w Teatrze Wielkim w Warszawie (2016, 2019, 2022) oraz I i II edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Bogdana Paprockiego w Operze Nova w Bydgoszczy (2019, 2021).

Uzyskała wyróżnienia dla pianisty na  Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Iuventus Canti we Vrable (Słowacja, 2014, 2019), Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Mławie (2015, 2021), Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Drezdenku (2018), Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy (2018), Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju (2019, 2023) oraz I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Bogdana Paprockiego w Bydgoszczy (2019).

Otrzymała odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017).

Posiada stopień doktora sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, nadany przez Senat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (2020).


wróć do listy