Organizatorzy

Patronat

I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Bogdana Paprockiego został objęty Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wicepremiera prof. dr hab. Piotra Glińskiego

Patronat

Mecenat

 

             

Sponsor


 

Rektor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, prof. dr hab. Jerzy Kaszuba

Rektor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, prof. dr hab. Jerzy Kaszuba

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy jest organizatorem i współorganizatorem wielu konkursów muzycznych, ale I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Bogdana Paprockiego jest pod wieloma względami wyjątkowy. Trudny, wieloetapowy, przekrojowy repertuarowo, z udziałem orkiestry symfonicznej w finale. Jego uczestnicy będą oceniani przez Jury złożone z najwybitniejszych muzyków naszych czasów. To hołd oddany Wielkiemu Artyście, który w naszym regionie urodził się i wzrastał.

Chwila jest historyczna ! Rodzi się nowa impreza na chwałę polskiej kultury muzycznej. Zapraszam do Bydgoszczy wszystkich miłośników sztuki wokalnej, by wspólnie uczestniczyć w narodzinach nowego konkursu, by móc zapisać w swojej pamięci tę niezwykłą okoliczność.

Uczestnikom życzę zwycięstw, jurorom trafnych werdyktów, a melomanom niezapomnianych wrażeń artystycznych.
Muzyczna Bydgoszcz zaprasza! Prof. dr hab. Jerzy Kaszuba

Dyrektor Opery Nova w Bydgoszczy, Maciej Figas

Jest mi niezmiernie miło, że Bydgoszcz - miasto o wielkich dokonaniach muzycznych oraz Opera Nova staną się gospodarzem I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Bogdana Paprockiego - jednego z największych śpiewaków w dziejach polskiej wokalistyki, urodzonego niedaleko Bydgoszczy wybitnego tenora i autorytetu wokalnego wielu pokoleń artystów.

Mnie, jako Dyrektorowi bydgoskiej sceny operowej, fakt ten sprawia dodatkową satysfakcję, gdyż od zarania swych dziejów Opera Nova uznawana była za wyjątkowe miejsce, w którym bez przeszkód można kształcić swój głos i zdobywać doświadczenia artystyczne. Tu odnosiły swe pierwsze sukcesy uznane dziś primadonny polskiej sceny operowej: Barbara Zagórzanka, Bożena Betley - Sieradzka, Bożena Kinasz - Mikołajczak, Lidia Skowron, Monika Olkisz - Chabros, jak też wybitni śpiewacy: Florian Skulski, Józef Stępień, Bronisław Pekowski, Józef Przestrzelski. Ich sceniczne i wokalne sukcesy w mieście nad Brdą dawały asumpt do rozkwitu wspaniałych karier i z czasem artyści ci stawali się ozdobą największych scen operowych. Przedstawiciele młodszego pokolenia, sceniczni następcy tamtych niezapomnianych wykonawców, m.in. tenor Tadeusz Szlenkier, czy bas - baryton Łukasz Goliński, podążają ich śladem i podbijają kolejne światowe sceny operowe, kontynuując piękną bydgoską tradycję sztuki operowej.

Współorganizując nowy Konkurs wokalny skierowany do polskiej młodzieży śpiewaczej wierzę, iż przedsięwzięcie to przyczyni się nie tylko do upamiętniania postaci i wyjątkowego dorobku artystycznego, ale i do kultywowania postawy ambicji, twórczej odpowiedzialności i pięknej artystycznej kreacji wśród nowych pokoleń śpiewaków. Mam nadzieję, że zapoczątkuje on tradycję prestiżowej rywalizacji adeptów sztuki wokalnej w gościnnym i najpiękniej położonym operowym gmachu w Polsce, miejscu odbywającego się od 26 lat Bydgoskiego Festiwalu Operowego i przed publicznością, która poczynaniom tutejszej Opery i jej znakomitych artystów wiernie towarzyszy od 63 już lat.

Uczestnikom I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Bogdana Paprockiego – utalentowanym, młodym Wokalistom, znakomitemu Jury oraz zawsze życzliwej artystom Publiczności otwieram szeroko podwoje Opery Nova w Bydgoszczy, życzę wspaniałych sukcesów i zapraszam w konkursowe szranki!

Maciej Figas, Dyrektor Opery Nova w Bydgoszczy

Dyrektor Opery Nova w Bydgoszczy, Maciej Figas
Dyrektor Konkursu, dr hab. Adam Zdunikowski

Dyrektor Konkursu, dr hab. Adam Zdunikowski

Szanowni Państwo, drodzy Uczestnicy Konkursu!

Jestem wielce rad, że dzięki pomocy i życzliwości Rektora Jerzego Kaszuby i Dyrektora Macieja Figasa w listopadzie br. Bydgoszcz będzie miejscem narodzin nowego Konkursu wokalnego. Wierzę, że stanie się on jednym z ważniejszych wydarzeń kulturalnych na mapie północnej Polski, a może i kraju.

Kiedy jedyna córka Bogdana Paprockiego, Grażyna, prosiła mnie kilka lat wcześniej, żeby zrobić coś, co nie pozwoli zapomnieć o wielkim dorobku artystycznym Jej ojca, nie marzyłem, że kiedykolwiek uda mi się spełnić prośbę odchodzącej przyjaciółki... Czas płynął a życie pokazało, że polska tradycja wokalna, jej wielkie osobowości oraz bezcenna spuścizna, przy wszechobecnej komercji, pędzie za pieniędzmi i karierą, niepostrzeżenie odchodzą w zapomnienie.

Stulecie urodzin Bogdana Paprockiego uznałem za ostatni moment aby zebrać coraz mniej liczne grono Jego przyjaciół i nadać mrzonkom realny kształt. Tak oto udało się połączyć wysiłki kilku entuzjastów, osób które miały szczęście nie tylko podziwiać Mistrza ale i przyjaźnić się z Nim, którym podobnie jak mnie zależało na kultywowaniu piękna polskiej szkoły wokalnej i jej najlepszych wartości.

Drodzy Państwo, do Jury Konkursu pozyskaliśmy największe autorytety polskiej wokalistyki, artystów, którzy swój kunszt potwierdzili na największych scenach operowych świata. Zaproszenie do obrad Jury, w III-cim etapie, przyjęli również wszyscy dyrektorzy teatrów operowych w Polsce. Mam nadzieję, że uda się im wyłonić spośród uczestników I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Bogdana Paprockiego laureatów godnych Patrona.

Serdecznie zapraszam!
dr hab. Adam Zdunikowski, Prezes Stowarzyszenia im. Bogdana Paprockiego